UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
85
Rizikų valdymas
85
Pranešėjų apsauga
80
Teisėkūros tobulinimas
35
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
65
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
80
Asmenų patikrinimas
90
Viešieji pirkimai
98
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
100
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
100
Procesai ir skaitmenizacija
15