Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
98
Rizikų valdymas
55
Pranešėjų apsauga
68
Teisėkūros tobulinimas
20
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
0
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
90
Asmenų patikrinimas
70
Viešieji pirkimai
78
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
38
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
20
Procesai ir skaitmenizacija
63