Vilniaus apygardos teismas

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
70
Rizikų valdymas
15
Pranešėjų apsauga
80
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
70
Asmenų patikrinimas
80
Viešieji pirkimai
83
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
0