Renginyje pristatytos Korupcijos prevencijos įstatymo naujovės ir antikorupcinio elgesio standartai

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotolinis renginys „Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas: antikorupcinio elgesio standartai”. Nuotoliniame renginyje dalyvavo daugiau nei 480 atstovų iš daugiau nei 200 viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė pristatė nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Korupcijos prevencijos įstatymo pagrindines naujoves ir jo įgyvendinimo aspektus. Pranešimus skaitė, aktualiausią informaciją ir gerąją patirtį apie antikorupcinio elgesio standartų parengimą ir įgyvendinimą organizacijose pristatė Vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinės teismų administracijos, AB „Ignitis grupė“, VĮ „Registrų centras“ bei STT atstovai.

„Tik iš esmės pakeitus antikorupcinės aplinkos kūrimo kultūrą, sustiprinus antikorupcinį sąmoningumą, galime pasiekti aukštesnę viešojo sektoriaus skaidrumo kokybę. Naujuoju Korupcijos prevencijos įstatymu siekiama, kad viešojo sektoriaus institucijose būtų skiriamas realus vadovų dėmesys antikorupcinės aplinkos kūrimui, o asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją turėtų ne tik pareigą, bet ir pakankamas garantijas tokiai veiklai vykdyti“, – sakė STT direktorius pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė.

Pagal naująjį Korupcijos prevencijos įstatymą, viešojo sektoriaus įstaigos savo veikloje privalės vadovautis savo ar savarankiškos įstaigos, kuriai jie yra pavaldūs, patvirtintais pagrindiniais darbuotojų skaidrios veiklos ir antikorupcinio elgesio standartais, kuriais siekiama užtikrinti sąžiningumą, atsakingumą, korupcijos netoleravimą. Juose turės būti aprašomi galimi korupcinio pobūdžio atvejų pavyzdžiai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus. Kiekvienoje įstaigoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo turės užtikrinti antikorupcinio elgesio standartų laikymąsi, konsultuoti darbuotojus įstaigos veiklos srityje kylančiais antikorupcinio elgesio klausimais, prireikus pagal kompetenciją ir poreikį jiems taikyti korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir kitas prevencines poveikio priemones.

Elgesio standartai turėtų apibrėžti pavyzdinį viešajame sektoriuje dirbančių asmenų elgesį, nurodyti galimus veiksmus, kurie neatitinka visuotinai priimtinų elgesio normų, kuriais akivaizdžiai menkinama organizacijos ar joje dirbančių asmenų reputacija, griaunamas pasitikėjimas viešuoju sektoriumi arba jis kompromituojamas.

„Viešojo sektoriaus organizacijos skaidrumo brandą rodo vadovybės prisiimti įsipareigojimai kurti korupcijai atsparią aplinką, kas turėtų būti organizacijos ilgalaikės strategijos, tvaraus valdymo ir kasdieninės veiklos esmė. Tarptautinių ekspertų pripažinta, kad viena iš veiksmingiausių korupcijos prevencijos priemonių yra elgesio kodeksai, įtvirtinantys pačios organizacijos, jos darbuotojų ir su organizacija susijusių asmenų vertybines nuostatas, elgesį įvairiose situacijose ir atsakomybę. Antikorupcinio elgesio reikalavimai turėtų tapti kiekvienos viešojo sektoriaus organizacijos ir joje dirbančių asmenų organizacinės kultūros dalimi“, – teigė Raimundas Kalesnykas, Vidaus reikalų ministro patarėjas.

„Antikorupcinio elgesio standartai – kaip kelių eismo taisyklės. Jeigu organizacijose jų bus laikomasi – didelės  nelaimės (korupcinių veikų nulemtos žalos) rizika stipriai sumažės. Todėl organizacijos turi pasirūpinti ne tik tuo, kad šie elgesio standartai atsirastų vidaus dokumentuose, bet darbuotojai žinotų juos ir būtų pasiruošę atitinkamai reaguoti įtartinose, korupcinio pobūdžio situacijose“, – sakė Linas Zasimavičius, STT Korupcijos prevencijos valdybos atstovas.

„Teismų bendruomenė ypač didelį dėmesį skiria teisėjo etikai bei jos sklaidai. Teisėjų etikos ir drausmės komisija, ypač akcentuodama teisėjų profesinės etikos sklaidos svarbą, 2019 m. išleido Teisėjų etikos kodekso praktinį vadovą elektroniniu formatu. Praktinio vadovo tikslas – ne tik apžvelgti priimtus sprendimus, bet ir padėti teisėjams priimti sprendimus netradicinėse procesinėse ir gyvenimo situacijose, kad nenukentėtų nei teismo, nei teisėjo vardas. Taip prisidedama ne tik prie pasitikėjimo teismais stiprinimo, bet ir teisėjo profesijos prestižo bei prie antikorupcinės kultūros sklaidos“, – sakė Jovita Ramanauskienė, Nacionalinės teismų administracijos Teisės ir administravimo departamento Administravimo skyriaus vedėja.

VĮ „Registrų centras“ Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas teigė, kad etikos (elgesio) kodeksus reikėtų vertinti plačiau – ne tik kaip atsparios korupcijai aplinkos kūrimo priemonių sistemos vertybinį stuburą, bet ir kaip viešojo sektoriaus gerosios valdysenos standartą ar darnumo (tvarumo) politikos neatsiejamą dalį. „Etikos kodeksas yra tam tikrų principų ir vertybių rinkinys, kuriuo nustatomi organizacijų, valstybės įstaigų, įmonių ir individų elgesio lūkesčiai ir standartai.  Nuo to, kaip darbuotojai savanoriškai perims ir patikės šiomis vertybėmis, elgsis sąžiningai ir bus lojalūs, didžiąja dalimi priklauso, kad viešosios funkcijos bus atliktos sąžiningai, garbingai ir tinkamai“, – teigė G. Cininas.

Pranešime „Ignitis grupės“ darnaus vystymosi vadovas Valentas Neviera papasakojo, kaip „Ignitis grupėje“ atsirado etikos kodeksai, kokio elgesio tikimasi iš visų grupės įmonių darbuotojų ir tiekėjų bei kokia yra etikos kodeksų nauda. Taip pat pažymėjo, kad kodeksų parengimas ir paskelbimas laikytinas tik pirmuoju žingsniu skaidrinant įmonės veiklą bei pabrėžė nuolatinės kodekso laikymosi priežiūros ir periodinės komunikacijos darbuotojams svarbą.

Skaidrumo akademija – tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką. Daugiau informacijos ir dalyvio anketa – www.skaidrumoakademija.lt ir Skaidrumo akademijos LinkedIn.

Tai jau 9-asis „Skaidrumo akademijos“ gerosios patirties apsikeitimo renginys. Renginiuose apie antikorupcinės politikos kūrimą viešosiose įstaigose ir savivaldybėse, dovanų politiką ir viešuosius pirkimus dalyvavo beveik 2 000 viešojo ir privataus sektorių atstovų.

Renginio įrašas

Pranešimai:

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!