Pasidalinta patirtimi kodėl verta organizacijose diegti Antikorupcijos standartą ISO 37001

Vyko „Skaidrumo akademija“ organizuotas nuotolinis renginys apie antikorupcijos standarto ISO 37001 diegimą organizacijose ir veikimą praktikoje. Renginyje dalyvavo daugiau nei 280 asmenų iš viešojo sektoriaus ir verslo, kuriems aktualūs antikorupcinės vadybos sistemos standarto diegimo ir įgyvendinimo klausimai.

Renginyje aptarti antikorupcijos standarto reikalavimai ir gairės organizacijoms, siekiančioms sukurti, įdiegti ir tobulinti vadybos sistemą, skirtą mažinti korupcijos rizikas, kodėl organizacijos renkasi įsidiegti antikorupcijos standartą, kokie yra pagrindiniai žingsniai ir darbai siekiant tinkamai jį įsidiegti ir sertifikuoti.

Renginio dalyvius pasveikino Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Elanas Jablonskas, savo organizacijų patirtimis pasidalijo Žaneta Navickienė iš AB „Lietuvos geležinkeliai“, Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė iš VšĮ „CPO LT“ ir Žygimantas Jakonis iš AB „Oro navigacija“. Renginį moderavo „Skaidrumo akademijos“ koordinatorius Edvinas Chorostinas.

Renginio akcentai:

  • ISO 37001 standartas padeda didinti organizacijos atsparumą korupcijai, darbuotojų įsitraukimą bei pasitikėjimą organizacija.
  • Antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimų laikymasis užtikrina sklandų ir nuoseklų atsparumo korupcijai priemonių įgyvendinimą, pamatuotą korupcijos rizikų valdymą, leidžia kiekvienam darbuotojui jaustis svarbiu, kuriant ir puoselėjant atsparią korupcijai aplinką.
  • Įdiegus standartą sukuriama organizacijos antikorupcinė sistema, kuri išlieka tvari netgi keičiantis organizacijos vadovams.
  • Standarto diegimas ir sertifikavimas reikalauja žmogiškųjų ir finansinių išteklių (nuo keliolikos iki keliasdešimt tūkstančių eurų), tačiau galutiniame rezultate duoda apčiuopiamą naudą.
  • Standarto reikalavimų apimtis didele dalimi sutampa su Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytais reikalavimais.

Pranešimai:

Renginio įrašas

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!