„Skaidrumo akademijos“ diskusija apie efektyvią interesų valdymo sistemą organizacijose

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotolinis renginys „Kaip organizacijose sukurti efektyvią interesų valdymo sistemą?“. Renginyje dalyvavo daugiau nei 360 asmenų, kurie savo įstaigose ar įmonėse atsakingi už skaidrios aplinkos kūrimą bei interesų konfliktų valdymą.

Savo ekspertinėmis žiniomis pasidalino Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narė Evelina Matulaitienė, o Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas Aleksandras Zinovičius ir VĮ Turto banko atstovas Darius Zasas papasakojo apie gerąją patirtį kuriant ir įgyvendinant interesų konfliktų valdymo sistemą savo organizacijose. Renginį moderavo – Edvinas Chorostinas, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnas, iniciatyvos „Skaidrumo akademijos“ kuratorius.

„Interesų konfliktai visai nėra baisūs, jei yra teisingai valdomi. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija siekia padėti deklaruojantiesiems ir jų vadovams valdyti privačių interesų keliamą riziką, laiku bei išsamiai atskleisti įtaką teisėkūrai. Kita vertus, be organizacijų vadovų ir įgaliotų atstovų įsitraukimo, tai atlikti labai sunku“, – sakė Evelina Matulaitienė, VTEK narė.

„Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija yra pažymėjusi, kad interesų konfliktas pats savaime dar nėra korupcija, tačiau ji neišvengiamai atsiranda ten, kur konfliktai tarp valstybės tarnautojų privačių interesų ir viešųjų pareigų sprendžiami netinkamai arba nesprendžiami apskritai. Tokiu atveju visuomenė nustoja tikėti ir pasitikėti valdžia. NDNT kaip skaidrios, nešališkos ir keliančios pasitikėjimą įstaigos kūrimo pagrindas – efektyviai veikianti ir nuolat tobulinama interesų konfliktų valdymo sistema, kurios veikimo mechanizmą būtų lengva suprasti ir darbuotojams, ir klientams bei paprasta taikyti kasdienėje įstaigos veikloje“, – sakė Aleksandras Zinovičius, NDNT Prevencijos skyriaus vedėjas.

„Turto bankui, kaip vienam iš didžiausių valstybės patikėto turto valdytojų, labai svarbu ne tik tinkamai valdyti patikėtą turtą, bet ir užtikrinti viešųjų ir privačių interesų derinimą. Deklaruojančiam asmeniui dažnai iškyla klausimas – viešųjų ir privačių interesų derinimas yra prievolė ar galimybė? Tai prievolė, kuri suteikia galimybę kurti antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje bei stiprinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą“, – teigė Darius Zasas, Turto banko Saugos ir prevencijos skyriaus vadovas.

Renginio įrašas

Renginio pranešimai:

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!